No727嫩模雨墨私房白衬衣配蓝色百褶裙秀完美身材性感13P雨墨头条女神

No727嫩模雨墨私房白衬衣配蓝色百褶裙秀完美身材性感13P雨墨头条女神

则脾土全运化之职,水自顺道,乃不为肿。寒则气凝滞,故易壅而坚。

以炭火至红,以好米醋淬之。若是虚证,必由五志积劳,或酒色过度,伤其脾肾,日积月累,其来有渐。

 腰痛论中所说,皆为足太阳、足少阴血络中有凝血作痛,间有一二证属少阳胆经外络脉病,皆宜去血络之凝乃愈。一以乘不足之水虚,一以就同类之火炽。

血气不通,温酒下。内累累如谷食之蓓,如栝蒌之包子。

即此滑利之脉,应指疾而不散。又妇人妊娠一月之时,足厥阴脉养之,二月足少阳脉养之,三月手厥阴脉养之,四月手少阳脉养之,五月足太阴脉养之,六月足阳明脉养之,七月手太阴脉养之,八月手阳明脉养之,九月足少阴脉养之,十月足太阳脉养之,是以诸经脉各养三十日也。

今人用此为咽喉诸证要药。用炭火五斤于坑内烧热红,取出炭扫净。

Leave a Reply